Strokovna inštalacija hišnega vodovoda omogoča njegovo dolgo življenjsko dobo

Danes si življenja brez vode ne moremo predstavljati in enako tudi stanovanjska hiša ne more funkcionirati brez hišnega vodovoda. Ker so vodovodne inštalacije vgrajene v stene in tla, so nam popolnoma nevidne in jih opazimo šele takrat, ko nam s puščanjem povzročajo težave. Zato je izjemno pomembno, da je hišni vodovod speljan strokovno in predvsem v skladu s številnimi pravilniki, standardi in predpisi. To lahko opravijo strokovnjaki, kot je Sanitar

Načrtovanje hišnega vodovoda

Nanje je potrebno pomisliti že pri načrtovanju hišnega vodovoda. Projekt vodovodnih inštalacij mora zato vsebovati vse razvode, ki potekajo od pipe do glavnega vodovodnega priključka. V njem je potrebno opredeliti tudi vrsto materialov in vse potrebne preboje sten. Pri tem pa je glavno vodilo, da so razvodi čim krajši in imajo čim manj spojev. To omogoča zanesljivejše delovanje, enostavnejša popravila in cenejšo izvedbo celotnega projekta. Napeljava hišnega vodovoda so zagotovo opravilo, ki ga je vsekakor pametno prepustiti strokovnjakom.

Pri inštalaciji hišnega vodovoda je potrebno upoštevati določena pravila

Kadar pride do puščanja v hišnem vodovodu, je potrebno upoštevati, da je lahko materialna škoda zelo velik, stroški popravila pa še večji. Zato je potrebno biti pri njegovi vgradnji upoštevati določena pravila. V grobem hišni vodovod delimo na zunanji in notranji vod. Zunanji je nameščen izven hiše in poteka od javnega vodovodnega omrežja do vhoda v hišo. Notranji vod je s pomočjo različnih razvodov napeljan po hiši. 

Pri gradnji objekta so vodovodne inštalacije običajno prvi večji projekt, ki se ga lahko lotimo takoj, ko je hiša pod streho in ima izdelane vse predelne stene. Pravilo je, da hišni vodovod poteka le v vodoravni in navpični smeri, nikoli pa ne poševno. Če je še do nedavnega veljalo, da so bile vodovodne cevi napeljane tudi po tlakih, pa je tega v sodobni gradnji vedno manj. Zadostno število ventilov omogoča zapiranje vode po posameznih vodih, zato nanje ne pozabite.