Kam po pravno svetovanje?

Pravno svetovanje igra v svetu podjetništva pomembno vlogo. Pravni strokovnjaki namreč razpolagajo s širokim naborom pravnih storitev, katere veliko pripomorejo pri odločanju v procesih različnih družb, finančnih institucij in zasebnih investitorjev glede tematik, povezanih s prevzemi, prodajami, prestrukturiranji in drugimi zadevami iz področja korporativnega prava. Stranke se med seboj razlikujejo, vsaka ima drugačne potrebe, iz česar izhaja, da ima sposobnost prepoznavanja njihovih unikatnih potreb, poglaviten vpliv na to, da bo nek posel uspešno izpeljan. Pravno svetovanje strankam pomaga pri oceni kakšne so njihove strateške možnosti in izvedbi najbolj zahtevnih transakcij.

Storitve, ki jih strokovnjaki nudijo v okviru pravnega svetovanja so razvoj in optimizacija strukture transakcije v skladu z raznolikimi poslovnimi cilji; načrt postopka s ciljem doseči učinkovitost in pravno varnost; iskanje prave pogajalske strategije – identifikacija in uskladitev finančnih in pravnih interesov oz. ciljev; priprava, usklajevanje in revidiranje različnih transakcijskih dokumentov (npr. sporazumov o varstvu zaupnosti, pisem o nameri, dogovorov o strukturi transakcije, pogodb o prodaji delnic) in preostalih povezanih dokumentov s področja upniškega in lastniškega financiranja; izvajanje skrbnega pravnega pregleda ter prenos ugotovitev pregleda v transakcijske dokumente; pomoč pri izvršitvi transakcije ter celostno svetovanje in zastopanje v obdobju po tem, ko je transakcija zaključena.

Prodaja podjetja

Prodaja podjetja predstavlja za vsako podjetje velik preskok in nosi dolgotrajne posledice tako za njegove lastnike kot za podjetje samo. Zato je izrednega pomena, da je postopek prodaje podjetja izveden profesionalno in z največjo mero učinkovitosti. Nekvalitetni postopki namreč vodijo v manjši izkupiček lastnikov pri prodaji.

Najpomembnejše aktivnosti v okviru vodenja postopkov prodaje so preliminarna analiza podjetja, preliminarna analiza potencialnih kupcev, analiza ključnih dejavnikov vrednosti podjetja in z njimi povezana tveganja, tvorjenje prodajne strategije, izdelava predstavitvenih materialov za prodajo, ki pritegnejo investitorje, pridobivanje investitorjev, koordinacija postopkov, ki jih opravijo posamezni potencialni investitorji, pogajanja, analiziranje ponudb, izvedba transakcije in sam zaključek postopka.