Primerjava tečajev varne vožnje za različna vozila

Upravljane kakršnega koli vozila, s katerim se vozi po javni cesti, zahteva svoj izpit, ki dokazuje usposobljenost voznika tega vozila. Temu izpitu, ki mu rečemo tudi vozniški izpit, pa je v veliko primerih dodan še tečaj varne vožnje. Še posebej za laično upravljanje vozil, ko se izpit opravlja le po enkrat, je priporočljivo, da se varna vožnja opravi vsaj enkrat v roku dveh let po opravljenem vozniškem izpitu.

Vožnja avtomobilov

Vozniški izpit kategorije B velja za najbolj pogostega. Z njim vozniki pridobijo pravico do vožnje avtomobila po vseh javnih cestah. Za vozniški izpit kategorije B morajo biti kandidati stari vsaj 18 let. Zadnjih deset let je v Sloveniji obvezno tudi opravljanje tečaja varne vožnje za mlade voznike avtomobilov. Ta tečaj se opravlja po približno dveh letih, na njem pa se vozniki naučijo spretnosti v kritičnih situacijah, ko vozilo že uide izpod nadzora. V teoretičnih predavanjih pred praktičnim delom pa se mladi vozniki poučijo še o temeljih zdrave vozniške kulture in vzdrževanja avtomobila.

Vožnja motornih koles

Vozniški izpit kategorije A voznikom dovoljuje vožnjo motornih koles. Znotraj kategorije pa je še vedno tudi kar nekaj podkategorij. Motorna kolesa so namreč vozila z veliko specifično močjo, zato je najbolj primerno, da se kandidat najprej nauči upravljanja z lažjimi različicami. Varna vožnja za motoriste je ravno tako obvezni tečaj, ki se ga opravlja po dveh letih od opravljene zadnje stopnje vozniškega izpita za motor.

Za razliko od voznikov avtomobilov, pri katerih telesna pripravljenost nima bistvenega pomena pri upravljanju vozila, pa morajo biti motoristi veliko bolj fizično pripravljeni. Upravljanje motornega kolesa je fizično bolj naporno opravilo, še zlasti pa je varnost vožnje bistveno povezana z reakcijskim časom in ustreznimi refleksi, ki v kritičnih situacijah zahtevajo dobršno mero moči in zbranosti. Zato je varna vožnja za motoriste tečaj, ki ga je dobro opraviti kar vsako leto.