Manometer se uporablja za merjenje tlaka

Tlak je fizikalna količina, ki določa silo pritiska na določeno podlago, prav tako pa je en od osnovnih spremenljivk, od katere je odvisno stanje kapljevine ali plina. Zaradi tega je merjenje tlaka nujno potrebno v številnih delovnih procesih, saj je od njega odvisno delovanje številnih delovnih strojev. Za merjenje te fizikalne tekočine se uporablja manometer, merilna naprava, ki je izdelana lahko na različne načine in ima različne principe delovanja.

Danes tako poznamo različne vrste manometrov, kot so na primer kapljevinski, membranski in manometer, ki uporablja Bourdonovo cev. Kadar se odločate za nakup manometra je ključnega pomena, da veste za katero snov ga boste uporabljali in kakšno območje tlaka pričakujete, da boste z njim lahko merili. Ker gre za zelo občutljivo merilno napravo, naj bo pri njegovi izbiri na prvem mestu kvaliteta. Med drugim je vredno preveriti njegovo zanesljivost delovanja, zato mora biti ustrezno preverjen in testiran. 

Za izdelavo cevi se uporabljajo različni materiali

Kadar je govora o ceveh, vsi najprej pomislimo na podolgovata in ovalna telesa po katerih se pretakajo tekočine in plini, prav tako pa se uporabljajo tudi za napeljavo električnih kablov. Torej imajo cevi zelo širok spekter uporabe, zaradi česar ni nič nenavadnega, da je ponudba cevi tako zelo raznolika. Kar je najbolj pomembno je, da je potrebno pri njihovi izbiri upoštevati predvsem namen uporabe, pri čemer so ključnega pomena različni materiali in dimenzije cevi.

Verjetno vsi dobro veste, da kanalizacijsko omrežje poteka po izjemno trpežnih betonskih ceveh velikih dimenzij. Poleg njih se za pretakanje vode najpogosteje uporabljajo cevi iz PVC materialov, ki so odporna na večje pritiske in tudi temperaturne spremembe. Ko želimo, da se po ceveh pretakajo strupene snovi in kemikalije, so najboljša izbira PTFE cevi. Izkušnje kažejo, da so dimenzije cevi pogosto napačno izbrane, zato je potrebno pred izbiro dodatno preveriti skladnost dimenzij s projektnim načrtom.